domácnosť.sk

Ako dopadlo 5. kolo dotácií? Ako 4 predchádzajúce... Oplatí sa čakať na 6. kolo?

 

 

Prečítajte si ako dopadlo 5. kolo dotácií z projektu Zelená domácnostiam.

Okrem toho že sa za približne polhodiny minuli a neuspokojených záujemcov bolo viac ako 1000 až 1500 a ak bol pomer podobný ako v ostatných prípadoch, tak sa môžeme len domnievať, že z nich bolo približne 500 záujemcov o dotácie na tepelné čerpadlá. To sú však stále len počty ktoré eviduje SIEA za necelú plhodinu. Tých záujmcov ktorí sa nestihli do 5. kola ani zapojiť nikto neeviduje.

 

Náš projekt Vám umožňuje získať tepelné čerpadlo za dotovanú cenu už teraz a to bez množstva birokracie a za ľahkého splnenia jednoduchých podmienok.

5. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené - znovu za približne 30 minút...

5. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

29. novembra 2016

Piate kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené.

Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 4 milióny € bola 1,5-násobne prekročená. “Veľký záujem domácností o podporu sa potvrdil aj v tomto kole. Domácnosti, ktoré poukážky nezískali, budú môcť o príspevok požiadať v ďalších kolách. Zostávajúcich prostriedkov v projekte je dostatok, i keď využiť sa dajú len po menších častiach. V nasledujúcich dvoch rokoch je ešte k dispozícii takmer 30 miliónov €,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o vydanie poukážky počas otvoreného kola, dostávajú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o získaní, respektíve nezískaní poukážky v priebehu niekoľkých hodín. Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie o neúspešnej žiadosti do 24-hodín od otvorenia kola.

Zdroj: Zelená domácnostiam  -  www.zelenadomacnostiam.sk

 

V podstate sa dá povedať, že 5. kolo dotácií splnilo očakávania z obidvoch strán, tých šťastlivcov ktorí dotáciu získali a tiež v tom, že znovu veľké množstvo záujemcov nebolo úspokojených. Keďže záujem len v priebehu pol hodinky prekonal o 50% možnosti kola, môžeme dedukovať len, že neuspokojených je teda minimálne 50% tých čo dotáciu získali. Tých však čo ju získali už nepribudne, ale tých čo ju nezískali zrejme bude oveľa viac...

Ďalší dôvod prečo využiť našu ponuku ľahšej cesty ako získať tepelné čerpadlo za dotovanú cenu garantovane!

Rovnako si však dovolíme predpokladať, že ani nasledujúce kolá nedopadnú oveľa lepšie a preto sme presvedčení, že naša ponuka je najlepšou voľbou pre Vás.

Komentáre

No Avatar
Zelená Domácnosť on St, 11/30/2016 - 00:07
Čo si myslíte o spôsobe akým sa udeľujú štátne dotácie na obnoviteľné zdroje nergie? Čo by ste navrhli zlepšiť? Ste z tých čo získali dotáciu, alebo nie? Ak máte záujem vyjadriť sa, je tu priestor, Vaše návrhy budeme konzultovať so SIEA. Nás mrzí najviac to, že nie je známa odpoveď koľko záujemcom sa neušli dotácie. Z vyjadrení SIEA vyplýva iba, že záujem prekročil možnosti o 50%, to ale nie je pre nás relevantná odpoveď, pretože kolá sú tak nastavené, že sa automaticky uzatvárajú po prekročení záujmu o 50%. Nikto však netuší reálny záujem. Koľko záujemcov nezískalo dotácie? 51% z tých čo získali? 100%? 1500%? Alebo koľko %?